REKLAMA

LASY PAŃSTWOWE. Więźniowie wykonali budki dla ptaków i schrony dla nietoperzy!

LASY PAŃSTWOWE. Współpraca Lasów Państwowych i Służby Więziennej przynosi wymierne efekty. Druga tura budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy trafia do lasów Nadleśnictwa Radom. Jesienią ubiegłego roku Nadleśnictwo Radom zawarło po raz drugi porozumienie z Aresztem Śledczym w Radomiu umożliwiające dwustronne dziania na rzecz lokalnej przyrody. Przedstawiciele jednostek: ppłk Robert Piwko, dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu i Jerzy Jack Karaśkiewicz, nadleśniczy, Nadleśnictwa Radom zawarli porozumienie o współpracy.

W zakresie współpracy jednostek zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

– w ramach programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – informacyjne przez pracowników Nadleśnictwa wspólnie z kadrą Aresztu Śledczego,

– w ramach realizacji programów resocjalizacji wykonane zostały budki lęgowe dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy.

Nadleśnictwo Radom przygotowało i przekazało niezbędne materiały tj. deski, wkręty, gwoździe i schematy do konstrukcji budek lęgowych oraz schronów dla nietoperzy, których druga tura już została zawieszona w lasach Nadleśnictwa Radom.

Budki lęgowe i schrony są ważnym elementem ochrony lasu i przyrody. Dzięki ich wywieszeniu zwiększa się liczba miejsc do gniazdowania ptaków i ukrycia się nietoperzy, co wpływa także na zwiększenie bioróżnorodności leśnego świata. Ptaki gnieżdżąc się w zawieszonych budkach w lesie wyprowadzają więcej lęgów. Aby wykarmić pisklęta zbierają przy tym duże ilości owadów, w tym również żerujących na liściach drzew.

Nietoperze również odżywiają się owadami. Na skutek silnych uszkodzeń blaszek liściowych, odgrywających ważną rolę w przeprowadzaniu procesów fotosyntezy roślinność leśna jest osłabiona i bardziej podatna na choroby, co zwiększa ryzyko ze strony innych szkodliwych dla lasu organizmów.

Dzięki wzmożonej aktywności ptaków, szczególnie przy zdobywaniu pokarmu dla piskląt i nietoperze zbierają one wiele z tych owadów tym samym ograniczając ich populację. W ten sposób ograniczają potencjalne szkody, a tym samym las jest w lepszej kondycji zdrowotnej. Tym samym ptaki i nietoperze zwiększają naturalną ochronę lasu, regulując poziom owadów, szczególnie tych uszkadzających blaszki liściowe. Są one sprzymierzeńcami leśników w utrzymywaniu lasu w dobrym stanie i dlatego rozwieszanie budek oraz schronów ma takie istotne znaczenie.

źródło: Oficjalna strona Lasów Państwowych

27-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)